• In november 2019 is onze penningmeester afgetreden, inmiddels dus al meer dan een half jaar geleden. Een half jaar waarin wij, met een onderbezet bestuur, deze taken op ons hebben genomen. Helaas hebben wij dan ook tot op heden nog steeds geen opvolger kunnen vinden.

    Wij doen daarom een dringende oproep om na te denken over een eventuele geschikte kandidaat opvolger binnen jullie netwerk. Aarzel vooral niet om jullie ideeën en suggesties bij ons onder de aandacht te brengen: ook als je zelf interesse hebt! Bang om niet voldoende kennis te hebben om deze functie aan te gaan? Zowel extern als binnen de club zijn er mogelijkheden tot cursussen.

    Wij drinken graag een kop koffie en vertellen meer over het bestuurswerk en het penningmeesterschap. Neem bij voorkeur contact op via: bibianemulder@hotmail.com.

    Op onze website hebben wij een takenboek vrijwilligers gepubliceerd om jullie een indruk te geven van het penningmeesterschap. In het kort komt het erop neer dat er afgelopen jaren al heel veel werk uit handen van de penningmeester is genomen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een digitaal systeem en het automatisering en het stroomlijnen van proces voor het innen van de contributie. Er liggen mooie uitdagingen om hierin nog verdere stappen te maken, zodat er nog meer tijd vrijkomt om samen te werken aan het realiseren van de ambitie van de prachtige club V.V Zevenhuizen!