Jeugdcommissie

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het gehele functioneren van de jeugdafdeling. Deze commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Daarbij staan centraal de voetbalontwikkeling, de ontspanning / recreatie en goede verhoudingen tussen de voetballers en de vereniging en een goede verstandhouding met de ouders en/of verzorgers van de voetballers. Daarnaast heeft de commissie als taak de operationele zaken te regelen binnen de jeugdafdeling, dit zijn onder andere de teamindelingen, aanstelling teambegeleiding en opstelling trainingsschema.

Haar belangrijkste taak is de jeugdleden het plezier in het voetbal te laten beleven en met hulp van de trainers en leiders de betrokkenheid van de ouders bij het verenigingsleven te vergroten.

Voor contact met de jeugdcommissie: jeugdcommissie@vvzevenhuizen.nl óf spreek een van de commissieleden aan langs de velden.

Commissieleden

  • Rene Veldman
  • Bibiane Mulder
  • Bosse Boon
  • Cisca Ballast
  • VACANT!
  • VACANT!