• Kantinecommissie

  De kantinecommissie van V.V Zevenhuizen heeft als taak de sportkantine goed te laten functioneren. Dit betekent onder andere het inroosteren van de kantinevrijwilligers (een belangrijke groep vrijwilligers, die een grote bijdrage levert aan de bezetting). Daarnaast zijn er de nodige activiteiten, waarbij de kantine ook open is en er dus ook bezetting moet zijn. Tevens is de kantinecommissie verantwoordelijke voor de begeleiding van de kantine vrijwilligers en de bevoorrading.

  In samenwerking met de activiteitencommissie worden er een aantal activiteiten georganiseerd zoals:
  - Vrijwilligersavond
  - Nieuwjaarsborrel
  - Kerst klaverjassen en sjoelen
  - Zomer-/winter instuif

  Mocht u vragen, tips, opmerkingen en/of klachten hebben? Neem dan gerust contact met de kantinecommissie op via het mailadres: