Reglementen

Beleidsplan 2021-2025

In dit document worden missie, visie, doelstellingen en strategie beschreven. Op basis hiervan wordt het beleid bepaald op voetbaltechnisch, organisatorisch en algemeen gebied.

Statuten

In de statuten worden belangrijke zaken binnen de vereniging geregeld zoals de samenstelling en verkiezing van het bestuur, de Algemene Ledenvergadering en de toetreding van nieuwe leden. 

Huisreglement

In het huishoudelijk reglement staan de regels en richtlijnen die voor een vereniging van toepassing zijn. Dit reglement is  een aanvulling op de statuten.

Vrijwilligersbeleid

Beleidsstuk omtrent werven, belonen en behoud van vrijwilligers binnen de vereniging en de verantwoordelijkheid van de uitvoering hiervan voor ouders en/of verzorgers en spelende leden.

Functieboek

Levend document van alle functies binnen de vereniging met taak omschrijving en verantwoordelijkheden. Inclusief namen van bekleedde posities en een organogram.

Sponsorplan

Document over sponsormogelijkheden en algemene (prijs) informatie. Tevens richtlijnen voor werven, behoud en inzicht wat sponsoren mogen verwachten vanuit de club.

Privacy Policy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy staat heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Regels wedstrijd verplaatsing

Spelregels en richtlijnen voor leiders van zowel de junioren als senioren omtrent het wijzigen van de aanvangstijd en/of speeldatum van wedstrijden richting het wedstrijdsecretariaat.