Sponsor commissie

Sponsorgelden als een kloppend verenigingshart

Het doel van de sponsorcommissie is het werven en tevredenstellen van nieuwe en huidige sponsoren door middel van het volgen van de richtlijnen in het opgestelde sponsorplan.

Sponsoring is voor een vereniging als de onze van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven de vereniging onder andere de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, materialen aan te schaffen en activiteiten te ontplooien. Dit komt de uitstraling en de levendigheid van het dorp Zevenhuizen, de vereniging en haar leden ten goede. Voor meer informatie refereren wij graag naar het sponsorplan.

 

Commissieleden

  • Roelof-jan Veenstra
  • Roelof Postma
  • Ilonka Hut
  • Jimmy Holman
  • Jelte Douwsma
  • Lucas Mulder