Sponsoring

Het kloppend hart binnen de vereniging

Sponsoring is voor een vereniging als de onze van zeer groot belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven de vereniging onder andere de mogelijkheid om goed onderhoud te plegen, materialen aan te schaffen en activiteiten te ontplooien. Dit komt de uitstraling en de levendigheid van het dorp Zevenhuizen, de vereniging en haar leden ten goede.

Een levendige vereniging trekt meer leden en publiek, met als resultaat extra inkomsten en natuurlijk meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Zo werken de sponsorgelden als een kloppend hart binnen de vereniging.

Veel van de huidige sponsoren van de vereniging zijn een overeenkomst aangegaan, niet alleen om hun eigen naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid in de gemeenschap te vergroten, maar vooral ook omdat ze de vereniging en haar leden een warm hart toedragen. Het bestuur zal alles in het werk stellen om de eer en goede naam van de sponsoren hoog te houden en de uitstraling van de vereniging sportief, correct en sfeervol te houden. Dit om er voor te zorgen dat de vereniging het waard blijft om als sponsor te steunen.

Voor een uitgebreid overzicht van de sponsormogelijkheden, kosten, verwachtingen, termijnen, voorwaarden etc. refereren wij graag naar ons opgestelde sponsorplan! Indien er vragen resteren, schroom niet om deze te stellen aan één van de leden van de sponsorcommissie!

SPONSOR PLAN

Lees meer over de mogelijkheden en kosten in ons sponsor plan!