• Begin deze maand is Siebe Kamminga na 3 jaar afgetreden als penningmeester van V.V Zevenhuizen. Dit afscheid is ruim van te voren gecommuniceerd, zodat wij voldoende tijd zouden hebben om een nieuwe geschikte penningmeester te vinden en ook om een goede overdracht van werkzaamheden te kunnen verzorgen. Helaas hebben wij vooralsnog geen opvolger kunnen vinden.

    Wij doen daarom een dringende oproep om de komende periode tijdens Sinterklaasavond, het kerstdiner of de jaarwisseling na te denken over eventuele geschikte kandidaatopvolgens binnen jullie netwerk. Aarzel niet om jullie ideeën en suggesties bij ons onder de aandacht te brengen: ook als jezelf interesse hebt! Wij drinken graag een kop koffie en vertellen meer over het bestuurswerk en het penningmeesterschap. Neem bij voorkeur contact op via: bibianemulder@hotmail.com

    Wij hebben op onze site een ‘Takenboek Vrijwilligers’ gepubliceerd om jullie een indruk te geven van het penningmeesterschap. In het kort komt het erop neer dat er afgelopen jaren al heel veel werk uit handen van de penningmeester is genomen door bijvoorbeeld het gebruik van een digitaal systeem, automatisering en het stroomlijnen van proces voor het innen van de contributie. Er liggen mooie uitdagingen om hierin nog verdere stappen te maken, zodat er nog meer tijd vrijkomt om samen te werken aan het realiseren van de ambitie van de prachtige dorpsclub V.V Zevenhuizen!