• Wedstrijdsecretaris

  Elke vereniging die met elftallen wil deelnemen aan de competitie wordt door de KNVB verplicht gesteld een wedstrijdsecretaris aan te wijzen. Deze persoon moet bij de vereniging alle zaken regelen om het spelen van wedstrijden mogelijk te maken. Voor het seizoen 2018 -2019 wordt deze functie vervuld door Henk Meijer.

  De wedstrijdsecretaris kan er voor zorgen dat wedstrijden verplaatst kunnen worden en is de persoon die aangesproken moet worden als wedstrijden door wat voor reden dan ook niet plaats kunnen vinden. En tenslotte ook de persoon die in geïnformeerd moet worden als een wedstrijd gestaakt is. De wedstrijdsecretaris (coördinator wedstrijdzaken) is vooral bezig met het informeren en communiceren. Allereerste met trainers en leiders van de eigen vereniging. Daarnaast met trainers en leiders, maar veelal de wedstrijdsecretaris, van de tegenstander. En tenslotte ook met de (competitieleider van) de KNVB.

  Een deel van de regelzaken rondom een wedstrijd wordt met ingang van het seizoen 2017-2018 gedaan in de wedstrijdzaken app (= applicatie voor mobiele telefoon en tablet).

  Als het gaat om het informeren over aanvangstijdstip van wedstrijden, verplaatsingen of afgelastingen is er de voetbalapp voetbal.nl.
  Nog niet alle communicatie een informatie gaat via een app. Daarvoor is het computerprogramma Sportlink, waartoe de wedstrijdsecretaris toegang heeft

  Kortom, zijn er vragen over of onduidelijkheden rondom een wedstrijd, neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris.

  Henk Meijer

  06-15603975

  henkmeijer53@hotmail.com